Ընդհանուր տեղեկություններ

Կազմակերպության գրանցում

Այս հոդվածը տեղեկություններ է պարունակում ՀՀ-ում կազմակերպություններ գրանցելու գործընթացի և կազմակերպաիրավական ձևերի վերաբերյալ:

Բանկային հաշիվներ

Այս հոդվածը վերաբերում է ոչ ռեզիդենտների կողմից բանկային հաշիվներ բացելու գործընթացին և պահանջվող փաստաթղթերը:

Սնանկություն

Սնանկության գործընթացը, դրա հետևանքները, պահանջների բավարարման հերթականությունը, ֆինանսական առողջացման ծրագիրը

Գումարի բռնագանձում

Գումարի բռնագանձման դատավարության հիմնական փուլերը, գործի հեռանկարը, դատական ծախսերը, վճիռների կատարումը:

Հարկային և մաքսային

Հարկերի դրույքաչափեր

Այս հոդվածը համառոտ տեղեկություններ է պարունակում ՀՀ-ում գործող հարկերի, դրանց դրույքաչափերի և հարկվող գործարքների վերաբերյալ:

Միկրոձեռնար-կատիրութուն

Այս հոդվածը տեղեկություններ է պարունակում տարեկան 24 միլիոն ՀՀ դրամը չգերազանցող բիզնեսի հարկման վերաբերյալ:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

Այս հոդվածը վերաբերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հավաստագրման և հարկային արտոնություններին:

Ապրանքների արտահանում

Հոդվածը վերաբերում է ապրանքների արտահանման փուլերին, փաստաթղթերին, թույլտվություններին և վճարներին:

Կոնկրետ ոլորտնին վերաբերող տեղեկություններ

Ռեստորաններ

Այս հոդվածը վերաբերում է ՀՀ-ում ռեստորանային բիզնեսի պահանջներին, հարկերին և պարտադիր վճարներին:

Հյուրանոցներ

Այս հոդվածը վերաբերում է հյուրանոցային բիզնեսի տեսակներին, հիմնական կարգավորումներին և որակավորմանը:

Շինարարական լիցենզիաներ

Հայաստանում շինարարական լիցենզիա ստանալու պահանջները, պետական տուրքը և գործընթացը: